Skip to main content

Kürdistan Yurtsever Kamuoyuna

Güney Kürdistan, zor bir süreçten geçiyor. Bir taraftan dört sömürgeci devletin kuşatması ve hertürlü saldırısı altında, diğer taraftan içeride yönetim bir krizle karşı karşıya.. Geçmişten günümüze içinde bulunulan koşullar ve yanlış politikalar sonucu başarısızlıklar zemini üzerinde halk kitlelerinin bir kesiminde başlayan hoşnutsuzluk gösteri ve yürüyüşler biçiminde kendini ortaya koydu. Gösteri ve yürüyüşler meşru bir hak olmakla birlikte, henüz bütün boyutlarıyla aydınlanmayan olaylar zincirini oluşturmaktadır.

ABDULLAH KURDİSTANİ ve POLONYALI NATALİA’YANIN AŞKI!!!

 

 

Aso Zagrosi

 

Bugün sözünü edeceğim “Kürd Abdullah” yada “Abdullah Kurdistanî”nin hikayesi fazla duyulmuş bir hikaye değildir. Kürd Abdullah’ın hikayesini sayın B. Şiwani’nin yazdığı bir makale de dikkatimi çekmişti.

 

Abdullah Kurdistanî’nin hikayesini anlatan Moritz Hartmann’ı kısaca tanıtmak istiyorum.