Skip to main content

ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN...

Med İmparatorluğu oluşturuluncaya kadar, tüm direngenler; yıllar boyunca bu günkü Kandil Dağına sığınmış üslenmiş, Asur Köleci İmparatorluğa karşı Konfederasyon Birliği real duruma getirerek, hayata geçirmiş, Sömürgeci yayılmacıları alandan atmışlardır.

Düşmanı alandan atarken *Bağımsızlığı çöpe attık* dememiş, tam tersi; Bağımsızlığı şiarlaştırarak Riverhayls *Kızılırmak* Nehrine dayanan Med İmparatorluğunu başarmışlardır...

NE YAPMAMALI... NE YAPMALI...

 

Haydut Barbarlar kendilerinden daha cani olan Mongol sürüleri önünden kaçıp, Kurdistan, Anatolia Halkların başına bela olmaya başlayınca; sürekli öldürdüler, hala öldürüyorlar...

Salçuk-Osmanlı Soykırım yaptı da, M. Kemal Cumhuriyeti tarihi soykırımlardan vaz mı geçti; hayır...

Suni yapı Cumhuriyet daha da fazlası ile, Qoçgirden başlayarak Dersim ile sonuçlandırdığı bir dizi Kırım ile islamik yok ediciliğine devam etmiştir...

REFERANDUM TARTIŞMALARINDA «VEBA» mı, «KOLERA» mı İKİLEMİ?

REFERANDUM TARTIŞMALARINDA «VEBA» mı, «KOLERA» mı İKİLEMİ?

 

Mehmet Müfit

 

Referanduma katilmak isteyen vatansever Kürtlere kisa bir hatirlatma; ezilen ve sömürgeleştirilmiş millet olarak Kürtlerin, en genel manada Türk düşünce ve siyasi sistemi içinde her olup bitene ilgili olmasi siyaset gereği doğaldir. Düşman cepheye başka türlü yaklaşmak basitlik olur. Anlatmak istediğim şudur: 

 

Güney Kurdistan Önderliğinin Bağımsızlık Projesi Var mi...?

Şüphesiz, bu süreçte İslam Devleti-IŞID’ a karşı verilen savaş Kurd önderliğinin bir çok hata ve yanlışlıklarını örtüyor. Uluslararası alanda Kurdistan halkına verilen destek; Kurd önderliğinin diplomatik faaliyet ve başarılarından ziyade Kurdistan Peşmergelerinin İslam Devleti-IŞID teröristlerine karşı verdiği destansı mücedelenin ürünüdür.

TÜRKİYE SOSYALİST GÜÇLERİNE DOSTANE SİTEMLERİMİZ VAR

1968 öğrenci gençlik Uluslararası sosyalist harekete yeni bir dinamizm kazandırarak bütün dünyada güçlü bir dalga yarattı. Türkiye ve Kürdistan’da da sosyalist akım öğrenci hareketleriyle yeniden şekillendi ve gelişti.

Kürdistan ulusal kurtuluş hareketi de, Türkiye’deki sosyalist akımdan etkilenerek, sosyalist kimlikle yeniden örgütlenmeye başladı. Dr.Şivan (Sait Kırmızıtoprak) Kürdistan ulusal hareketini bu temelde yeniden yapılandırma çabası içinde idi ve sosyalist Kürt örgenciler arasında ciddi bir desteğe sahipti.

KÜRTLERİN UTANMA VE "İNFERİORİTE" DUYGUSU!

Mehmet Müfit - Bir çoklarimiz, Kürtlerin neden hep ezik, utangaç, kendini ifade edememe, söylemek istediğini söyleyememe, «infériorité» duygusuna sahip olma ile ilgili çokça düşünmüşüzdür. Hep korku ve kendini «gizleme», açiğa vurmama halet-î ruhîyemiz, günlük yaşamimizda «banal» siradan, yadirganmayan bir davraniş biçimine dönüşmüştür. Kürtlerin çoğu günlük yaşamlarinda, yaptiklari «siyasi» ve kültürel faaliyetlerinde bunun farkinda bile değiller. 

 

Türkiye, Iran ve Rusya Yakınlaşması ve Kurd’lerin Kaderi

 1. Önsöz
 2. Türkiye, İran ve Rusya Yakınlaşması
 3. Rusya, İran ve Türkiye Antlaşma Metni.
 4. Üçlü Antlaşmanın Bilinmeyen Hedefleri
 5. Bu süreçte; Türkiye, İran ve Rusya Yakınlaşma Nedenleri
 6. Rusya’ nın Suriye Hedefleri
 7. İran
 8. İran ve Rusya
 9. Türkiye
 10. Rusya, İran ve Türkiye
 11. Rusya, İran ve Türkiye Üçgeninde Kurd’ ler
 12. Rusya, İran ve Türkiye Antlaşmasının Kurd Sorunu Üzerindeki Kaygı ve Korkular
 13. Sonuç
 14. Kaynaklar.

 

Giriş

 

PANSOSYALİST SEÇMELER

 

Kurdistan realitesine gözlerini kapatan, gözlerine Bolu Beyi tarafından Mil çekilmiş sol Hobicileri; Kutsal ve dağlarında *türedikleri* son Vatanları TC Erk alanında, bilinen klasık belirlemeler ile Pansosyalis Ezberlerini, başka sermayeleri olmaması nedeniyle tekrar edip durmaktadırlar...

Tüm alanlarda olduğu gibi; adına *Sol* denen; Mustafa Kemal Askerleri-Genelkurmay Platformunda, hiç bir zaman geçmeyecekleri *teorik* ama daha ziyade ideolojik; alandan çıkmama temelinde, Devlet Olanaklarını da kullanarak devam edeceklerdir...