Skip to main content
okuma zamanı
dakika
okunmuş

ÇOK YÖNLÜ BEYHUDE SALDIRI...

Sun, 11/27/2016 - 18:31
1 comment

Binlerce senedir Kurdistanı şu veye bu dönede şu yada bu şekilde işgal ederek sınırların,cofrafyanın bitişik olmasından kaynaklı, Ulusal yayılma, topraklarını genişlerme alanı olarak devam ettirmiştir...

Binlerce senelik işgal tecrübesiyle, işgal ettiği Kurd topraklarını salt askeri güç, despotik yok etme ile elde tutamayacağı bilincine varmış; İran alanında zaten şu yada bu şekilde *ortak* dinsel yorum nedeniyle işgal pek de Antagonist patforma taşınamamışken; bilhassa başlangıç sırasında Araplardan ama daha acımasız şekilde Kuzey Kurdistan Salçuk, Osmanlı ve TC erk alanında büyük, affedilemez Soy Kırımlara uğramıştır....

Ve bu soy kırım günümüzde en soysuzca yaklaşım ve ortadan kaldırma, Makedonyalı devşirme; yatılı okul ürünü, matamatikçi Mustafanın Kemil, ibneleştirilmiş paşası, Teşkilatı Mahsusa başı tarafından belirlenen *muhalifini yok et, sorun kalmaz* belirlemesi, teorisi paralelinde, aynı şekilde, şaşmaz türk barbarlığı ile devem etmektedir...

zerdeştAntik Kurd inancı, Zervan, Zerdan, Mazda, Zerdeşt ve son Şekliyle Riya Haq-Alawi anlayışının son taşıyıcısı; Dersim merkezli; Hatti,Hutti, Koma gelan Kurmanclarının gensel mirasçıları Kurdlar, Arap islam din ve yayılmacılığına set olduklarından ve bu insanlık dışı, katliam, kelle kesici kuramına her koşulda direndikleri için; islamın türemesinden bu yana, süren bir Soy Kırım ile yüz yüze gelmiş ve bu Soy Kırımı adeta kanıksamışlardır...

Aynı kanıksamayı artık iflas bayrağını dikmek üzere olan genelde de islamın Iran kökenli yorumu Şii-Şia ile kirlenmiş; namaz kılmayan Şiiler denilen Kurd kesiminin bin senelik Kurdistan İşgalini kanıksayıp kendilerini *hakiki türk bizi* diyecek kadar soysuzlaşmaları ile; onların dinsel sürükleyicileri, kanaat onderleri üflemesi ile devam etmektedir...

Kurd Walatparezliği önünde görevlerin en güç ve neredeyse imkansız olan, bu beyni iğfal edilmişlerin, önce felsefik, kuramsal olarak evindirilmeleri ve arkasından da Ulusal Kurtuluşa, Kurd Kalkışmasına kanalize edilmeleri gerekmektedir ki; bu da dayatılan ve artık nerdeyse kılcal damarlarımıza kadar nüksetmiş bireycilik olan Kapitalist egoizm ile, neredeyse imkansız hale gelmiş durumdadır...

Tüm kirli dinsel kirlenmişlik, biraysal kurtuluş arayışı ve son yüz yılda bilhassa Kuzey Kurdistan da maruz kalınan islam-türk kuramsal, felsefik, Faşist okul ve yabancı-sömürgeci dil bombardumanı ile içinden çıkılmaz bir hal almıştır...

Dayatılan çözümler; ya Antagonist, asırların biriktirdiği bir kin ile Kurd işgal alanında tıpkı Devşirme türk Osmanlı paşası, ittihat Teraki, Teşkilatı Mahsusa eylemselliği gibi, Armen Soy Kırımı yapaca; kalanı başta Arabistan ve Türkmenistana, Mongolya orijinal steplerine süreceksin; ya da ağırlığı Kurdlardan bozma Devşirmelerden oluşan Türk Pansosyalistlerinin teorileştirdikleri, İttihat Teraki temelli modern aldatmalar ile, Ulus Millet de neymiş; ama hepimiz *hakiki türküz* leblebisi ile entegre olup yapay, devşirme türk suniliği ile melez bir kavim yamalığı olarak, Dünya Toplumuna *entegre* olacağız..

Düşmanı, asırlık yok ediciyi kendi, makul coğrafyalarına taşırmak; çok güçlü bir silahlı ve acımasız bir erki gerektirir...

Bunu başarmak Koyun sağmaktan başka bir becerisi olmayan; her dövüldüğünde Ağıt T ürküleri yakmaktan başka yetileri kalmayan, onu da artık, türkçe ile yapmak mankurtluğuna saplanan Kurd, permuşte basiretsizinin yapacağı bir eylemsellikten çıktığı düşüncesindeyim..

Bu aslında Kurd Ruhi Şekillenmesinde yer etmiş bir gen bağışıklığı durumuna gelmiştir....

Geçmiş ola...

Kurd Entellektüelleri; kendinizi islam kirliliği, klasık din, son dönem modası Pansosyalizm ve daha bir çok izm ler ile oyalayıp duracaklardır...

Bir kısmı da Başçavuş Apo, izzetli İzzettn, Kuzzuk Kemal, İnönü, Cemal Gürsel, Bülent Ecevit gibi *şanslılar* da olduğu gibi, sunulan yağlı kemikler lutfu ile; içinden çıktıkları; ve artık çöp yığınına dönüştürümüş yığını entegre etmek için şevkli çalışmalarına devam edeceklerdir...

Binlerce yıllık ve neredeyse otuz-elli senelik kuşak içeren dış işgal ve islam yok ediciliği salgınına muhatap olmasına rağmen oldukça kalın kafalı ve algılamasısı zor olan Bulgur Toplumu Kurdlar yne de günü müz moder Dünyaya taşmayı becerebilmişlerdir..

Bu evreye gelmeyi başarabilmiş bir toplumsal oluşum; daha fazla ve fiziksel olarak da bir klasik, antik Halk terekesine indirgenmemelidir.

Toplumsal Dinamizmi kendisini işgal ve Sömürge etmiş, ama daha çok da dinsel benzetmesini onun üzerinde hakim kılmış Fars, Arap ve Türk kara örtüsünü onun üzerinden kaldırmak; açık söyleyelim Dünyaya şekil vermekte olan Emperyalleri-jandarmasının görevidir.

Dünya Medeniyetinin temelini atan Antik Mezopotamya-Mezrabotan oluşumunun Aztek ve İnkalar gibi tarih sahnesine gömülmesi ileri insanlığın en büyük suçu ve aklanamaz ayıbı olacaktır...

Aslında son Dünya gelişmelerine göz attığımızda ve Sömürgecilerin en azgını,Haydut Barbar Çadır Devleti TC nin çılgın söylemlerine ba kıldığında; başını ABD nin çektiği, kuzeyli beyaz Ayının da paraleline geldiği dünya ölçeğinde, Kurdistanın gündemde olduğu kendini göstermektedir...

İleri dünya insanlığının bu yeni Ortadoğu bataklığını yeniden, ama birazcık insani temelde dizayn etmesi paralelinde, klasik gerici islam kirlileri; çok Uluslu İmparatorluklar; TC, İran ve Arabia boş durmamaktadır...

Kendilerini sarsacak ve belkide tarihe gömecek bu tarihi girişimler karşısında çoktandır isterik nöbetleri nüksetmiş durumdadır...

Bu bağlamda yeşile belenmiş TC erk arsızlığı terbiyesiz bir uslup ile başta AB ve yer yer ABD olmak üzere, şimdilik söylem babında çevre ye diş diş göstererek saldırgan genlerini ön plana çıkarmaktadır..

Başta Osmanlı artığı TC Haydut Devleti olmak üzere klasik Çok Uluslu İmparatorluklar, tıpkı Avrupa çok Uluslu İmparatorlukların, iki yüz senelik bir çözülme ile, sıranın kendilerine geldiğini pek ala bilmektedirler...

Zaten azgın islam yayılmacısı Osmanlı, dört yüz sene dir Rusya öncülüğünde adım adım Balkanlardan kovuluyor işgal alanındaki cğrafyadan onlarca güne denk gelen Ulusal Devletler doğuyordu... Geriye toplumsal gelişmişliğin gerisinde kalan karanlık islam alanı kalıyordu...

Kendi coğrafik alanında toplumsal gelişmişlik kısırlığı yaşayan islam toplulukları Avrupada olduğu gibi, Ulusal eşitlik temelinde Ulusal Devletler türetememiştir...

Bu insanlık erdemi iki yüz senelik gecikme ile insanlık önünde temei bir görev olarak durmaktadır...

Temelinde Kurdistanın olduğu ortadoğu bataklığında Çok Uluslu Devletlerin tarihsel kıyıcıklıkları nedeniyle alana ulusal eşirlik getirmek, çeşitli denemelere rağmen olası olmamıştır... Zaten asırlara dayanan bir geçmişte Kurdların klasik inançlı-Alawi Kurdları, sadece yaşam savaşına mahkum olmuş; Ulusal bilinçlerinden olmuşlardır...

Mustafa Kemal Teşkilatı Mahsusa yeniden dizayn sonucu, adı TC ye evrimleştirilmiş yen Osmanlı Kapitalizme merdiven dayadığından; şehirlere taşırılan Kurd Kızılbaş-Alawiler şehirlerde açlıkla talim edilmiş, ikiyi üçü bulan kuşak silikleşmesi ile kendi Kurd ve hatta Alawi kimliğinden uzaklaşmıştır...

Alevilik *asimile* ediliyor dennilerek ciyak ciyak bağırılan şey; aslında namaz kılınmayan Şiilikten başka bir şey değildir...

Zaten başını izetli İzzetin gibi Devlet Alewilerinin çektiği Ulusal ve dinsel hainler, son dönemlerde *hakiki türk biziz* tekerlemesi ile verilen görevi tıpkı Başçavuş Apo gibi şevkle yerine getirmektedirler..

Kurd realitesinin dünya arenasında resmiyete bürünmemesi için tarihin her alanında devlet olmanın da vermiş olduğu ciddiyetle, son resmiyet Haydut TC de tüm ciddiyet ile devam ettirmektedir.. Moder Dünya nimetlerinden; Osmanlı geç kalmışlığından ders alan ve Matbaa *gavur icadı* fetvalarını bir tarafa atarak, Kapital Dünyasına açılan Gizli Servis Devleti Mustafa Kemal TC si tüm Toplumsal Mühendislik öğretisini hayatın her alanında devreye sokarak; dinsel kültü de yeniden devreye sokarak, kurd toplumu üzerinde tüm Mankurt eğitimi hakim kılmaya son sürat devam etmektedir...

Asırlardır pek etkili olamadığı Alawi nüve üzerinde de bu başarısını M.Kemal gizli servis devleti oluşumundan sonra büyük oranda başarmıştır... Bu başarıda İdrisi Bitlisi kıyımlarını yaşayan Alawi Kurdların Müslüman Kurd kardeşlerine sürekli, kuşku ve korku ile bakmalarının da etkisi vardır elbet..

Haksız da olmamışlardır hani...

zerdeştî

Başçavuş Apo kıyımları, tecrit ve dışlanmalarına karar verildiği; başını Terzi Cemal kod isimli, Maraş-Markazi yöresinden Ali Ömürcan Walatparezlerinin çektiği elit Kızılbaşların katledilmesi; planlı, Alawi nüvenin Ulusal Kurd Kalkışmasından uzak tutmanın bir planlı parçası olsa gerek...
Planlı Devlet projesinden başka bir şey olmayan; başta Kumsur Kurdların, Kurd Kurtuluş Kalkışmasından uzak tutulması bölücülüğü bu pratik uygulamalar ile yetinilmeyip; modern araçlardan son şahaser, TV ler kanalı ile devam ettirilmekte; sözüm ona bilimsellik dile getiren atanmış Devlet görevlileri ile Halkın uyutulması seansları yüzlerce dinsel TV kanalı paralelinde devam ettirilmektedir..

Yeşillerin kavalı haline getirilmiş Devletin TRT sinin yedeğinde, AKP yeşil Faşit, Osmanlı Akıncılarının kanalı, A TV durmaksızın, kızıl Sultan ESKİ DEMOGOJİLERİN ŞİMDİ tv LERDE ISITILMASININ YANINDA, sözüm ona bilimsel oturumlar da organize etmektedirler...

Yeni türetilmiş bir Barkcin, ikizi olduğu Teslim Töre zibidisi gibi değişik tambur ama aynı melodi ile Kutsal Türk vatanının dünyanın merkazi olduğu islamsal kirliliğini zaten islam ile tütsülenmiş Anatolia yüzde doksanlık fahişeleşmiş toplumun yüzüne üflemektedir.

A TV de düzenlenen faşist sempozyomlardan bir tanesinde de bu gün, her şeyleri satılmış; Hasan Koni, İlnur Çevik, Avni Özgürel var idi...

Bu elamanların eskiden beri TRT ve diğer TC kanallarında bilim hainliği yapanlarını hep bereber biliyoruz...

İlnur aynı zamanda bol bol Kurd tırşıkı da yiyiyor uzun zamandır Güney Kurdistanda..

Avni Özgürel´i tanımayan yoktur; bil hassa Kurd akademiklerinin tamamı bu tesçilli MİT Ajanını çok iyi tanır...
Bu zevat, yerli Devşirmelerden Ankara-Akdeniz Caddesindeki MİT Officesinde çaycı Başçavuş Apo´nun has arkadaşı olduğu aşikar olmuştur...

Bir aralar tıpkı Arnavutluk Kurtuluşçularından İbrahim Paşa gibi *vay be ben neymişim*, köylü sapmasına saplanıp azıcık Kurdi kıpırdayan Apo ya rota ve dizayn verilmek için, Birand dan sonra TC tarafından gönderilen gazeteci kılığındaki MİT ajanıdır...

Apo ya yola gelmezse; MİT devşirmesi olduğu deşifresinin yapılacağı sinyali verdi ve Apo bu kartı gördü... Ona *evet; beni Akdeniz Caddesi MİT Officesinde görmüştün, ben oyum,* diyerek bu konuyu sonra baş başa konuşuruz demiş ve sonra Avni ile baş başa konuşmuşlardır...

Devletin atanmış kaval çalıcıları, son günlerde Şanghay Demogojisi söylemleri ile uyşmuş TC islam Toplumuna bir takım yedirmeler yedirmeye çalışmaktadırlar...

Yeşile yeniden belenmiş yeni Osmanlı erkli TC öylesine demogojik kirli ve terbiyesiz söylem dile getirmektedir ki akıllara nazar; lumpen Tayyip söylemlerine baktığında zannedersin, adam Roma imparatorluğu yada Osmanlı İmparatorluğu imparator, halifes; o amaca soyunmuş durumda ama; o onun şizofrenik özlemi, darı gagalasın dursun Gürcü dumura uğratılmış...

Zannedersin TC senelerdir AB kapılarında bekleyen bir bir aday adayı değil de; Anadolu Birliğine katılmayı bekleyen bir AB var...

Şanghay Birliği denen oluşum başını Çin ve Rusyanın çektiği, pek de üyesi olmayan, Hindistanında olduğu, aslında Nufuz olarak oldukça devasa bir oluşum...

Geçenlerde Çin yetkilisinin açıklamasında da olduğu gibi; TC ve onun lumpen yeşil terbiyesizi başının kirli söylemler ile; Şanghay Birliğine katılması nakaratları, TC nin AB ve ABD Nato ya şantajından başka bir şey değildir...

Yeşile yeniden belenmiş Osmanlı Akıncılarının tek taraflı ve beyni iğfal edilmiş iç komuya yaptığı kirli propaganda; beyin yıkama yada kirletme girişiminden başka bir şey değildir...

TC Dışişleri bakanının apar topar İran´a gidiş yüzsüzlüğü; Kurulacak Kurdistan ciddiyetinin ciddiliği karşısında birlikte alınacak tavır belirlemesi ve belkide bir top yekun savaşın birlikte göze alınması çıkgınlığıdır..

Malum tırnakları bir kaç yüz senedir çekilmiş olan TC eski koçluğundan koyunluğa evindirilmiştir..

Arkasına saklandığı Tekeler bulabildiğinde; sağ ön ayağı ile ha bir takme savurmaya alışmıştır..

Son tekme atışı; arkasına saklandığı Nato arkasından tekmeyi Rojava Kurdistanın en uc kısmı Akdeniz oralardan atmıştı...

Uçağın parasını çaktırmadan kara paradan kayıtsız olarak ödemiş olsa gerek yeni doğmuş bocular gibi, Rusyanın bacaklarına dolanmaktadır son dönemlerde...

İşte TV lerde ısıttığı *yemezler çorbasını* bu nedenle ısıtıp durmaktadır, Geyşalaştırılmış TC bağlaşık memurları vasıtası ile...

AbKOMAZAN

Yeni Yorum yaz

The comment language code.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Category