Skip to main content

“HATA ÜLKE TÜRKİYE“NİN TÜRKÇÜLÜĞÜ KİRLİDİR!

Türkiye, TC Devleti  ve Türkçe’sinin yüzyıllık bir tarihi var. Önceli yoktur. Sonradan suni olarak yaratılan bir devlettir, fason imalattır. İşin aslı bu iddia bana da ait değildir. Türkiye, TC Devleti ve Türkçeyi en bağnaz savunanların iddiasıdır, bu...

 

İddialarına göre bunun için önce bir devlet kurulur. Devlet sınırları içinde mevcut olan herkese “Türklük“ zırhı giydirilir. Türkçülüğü zorla kabul ettirme politikası devreye sokulur. Bu politika ile “var olmayan bir ulus yaratılır.“