Skip to main content
okuma zamanı
dakika
okunmuş

BOYKOT YETMEZ...

Sun, 01/29/2017 - 19:15
1 comment

 

Cami şekillenmesi; *turk* Pansosyalist ahırında şekillenen tek kişilik 12 Eylül öncesi Kurdistan *kurtarıcı* Parti kalıntı bireyleri, hala bin bir dereden; Kurd Dilberi düğününe kalbur ile su taşır gibi; üç-beş metrelik sumer bezi ile Agiri Dağına köynek giydirme uğraşındalar.

Demogojik söylemlerle; kimin kiminle hangi temelde, sömürgeci-işgalciye *hizmet edeceği* önemli olmadan; gayrı meşru TC Haydut Devlet her türlü dayatma *siyasetine* alet olmadan, tavır koymaktan geçer...

Senelerdir; sürekli olarak değindiğimiz ve gündemde tutmaya çalıştığımız, islam sömürgecilerin temel karakteri; Kurd Düşmanlığı her dönemde olduğu gibi, son gelişmeler de göstermektedir ki; legal girişimler; ancak Avrupa yada kısmi, nitelik, nicelik gelişkenliği olan ortamlarda geçerlidir...

Denetim sağlayamadığı; biraz denetim dışına, kontrol dışına; kendi tabirleri ile TC Partisi olmaktan çıkan *partiler* Kurd sivil girişimler TC tarafından anında *meşru* olmayan, illegaliteye itilmekte ve tıpkı illegal *ibadete* zorlanan ve ardından da çeşitli iftira ve suçlamalar ile fiziki varlığına yönelinen; Zerdest türevi, Antik Din algılamasına sahip; ama tarihi süreç içinde, bilhassa islam işgali ile beraber ana özünden koparılarak; Namaz kılmayan Şii-Şia terekesine evindirilen Antik Arawi Kurrolar gibi;

Günümüz Kurd *nitelikli* oluşturmalar, illegaliteye itilerek; *terörize* edilmekte, elinde kavak ağaçtan yapılma kaması bile olmayan Kurd toplumsal potansiyeli eritme eğilimindedirler....

Yahudilerin iki bin sene sürgünde yaşayıp; kültürel yapısından vaz geçmediği gibi; Hindistan; Gandinin gerektiğinde kendi Hırka ve yün Çorabı kendisinin örmesi gibi, sömürgecinin üretim ve pazar malına Boykot ile; Cami-Genelkurmay-Kozmikoda tarafından temeli atılan, Pansosyalist şekilsel siyasi-politikalara araç olunmaması gerekir...

Bin dokuz yüz ellilere kadar zaten her şeyi ile izole olmuş; dağlarda sahte, görece özgür yaşayan, gereksinimlerini yüzde seksen-doksan kendisi karşılayan üreten Kurd Köylülüğü; günümüz modernitesinde kendi izolasyon-korumasını kendisi yaratarak; turk yayılma siyasi sömürge ekonomik pazarından uzak, çekinceli durmalıdır...

Var olan Sömürgeci *turk* Ulusal Yayılmacılığı, Kurd Ulus varlığını zaten yok sayarak; her tür platformu M.Kemal Atakurmay tezgahlarında oluşturduğu yapay *ulus* TC Devlet politikaları çerçevesinde devam ettirmektedir...

Bu, suni *turk* ideolojiye sokulan politika; 
dün TC ye uyarlanmış *turk* usulü Genelkurmay Faşizmi ile, 
bir dönem; yoz, vahşi, sermaye biriktirme eğilimli Demirel-Özal metotlu kaba Kapitalizm ile, 
bugün ise; yeniden yeşile belenmiş islam, kenar mahalle islamcılığı ile olur...

Yarın Teşkilatı Mahsusa modern Pansosyalist oluşum; 
Doğu Perinçek-Teslim Töre-Başçavuş Apo türü iktidar ile olur...

Aslolan TC Haydut Devletinin bekasıdır, devamıdır...

TC Devletinin sürekliliği için dönemsel Toplum Mühendislikleri uygulamaları ile yapı günümüze kadar getirilmiştir...

Sürekli elde Kılıç, devam ettirilen inşaat, *toplumsal muhalefetin* hafiflemesi temelinde kılıcı kılıfına sokmakta, kabarması durumda kızarmış kurt gözlerle çekmektedir kınından...

Bir Ulus olmayan ve hala cibiliyetsiz Aile Devleti Osmanlının tüm karakterini ruhunda barındıran acer esvap giydirilmiş Barbar Nüve hiç bir zaman ehlileşip; insancıl, hümanist modern Dünya Aile normlarına girmeyecektir...

Dişlerinden Kuduz Mikrop sızan, zararlı ısırgan; dişini geçirmek şurada dursun; salyasını sıçrattığı her tür canlıyı 21 gün içinde yanmamış kireç altına atacaktır...

Tek çare onu uzaktan güdümlü silah ile bertaraf edip; ölüsünün bile zararlı olacağı bedenini tonlarca yanmamış kireç altına gömmek olacaktır...

Arap; Akad, Babil, Pers; yeniden islam Muhammed Arap; son bin senedir islamik barbar oluşumlar tarafından, istila, işgal; Ulusal Yayılma alanı ilan edilen Kurdistan; hertür damar hasarı nedeniyle kanıksanmış mankurtluğa uğratılmıştır...

Çeşitli Uluslardan Dış İşgale uğraması ile beraber, bilhassa kuzey Kurdistan işgalcileri; günümüzde onun şekillendirdiği, dayattığı en ilkel bireyinden tut, en *modern* sosyalist bireye kadar; şu ya da bu şekilde Ulusal Yayılmacı Sömürgecinin dayatma politikalarına bilerek ya da bilmeyerek alet olunmaktadır...

Oysaki bizi ayakta tucacak tek şey; tüm ayrılıklarımızı kışkırtarak, ayakta tutmak ve onun etrafında izole olarak da olsa; kümelenerek biribirimize tutunmaktaktan geçer...

En güçlü öncülüğümüz; dayatılan dayatma, felsefe ve Kuramsal 
düşman kültür girdabından sıyrılmak olmalıdır...

Sömürgeci Faşist Türk Haydut Devletinin yeni bir buluşmuş gibi *keşfederek* en kolay yönetim şekli olan; islamsal şeriat yönetime; yeniden, tıpkı, ataları Emevi, Abbasi, Salçuk Osmanlı cibiliyetsiz Aile Şeriat Devletine yeniden geçiş yapmak olmaktadır...

İslam Cumhuriyete geçmenin *Anayasası* olan, kokuşmuş aşa oy vermek yada vermemek, müzmün Köle Kurronun neden ilgi alanı olsun...

İşte bunu anlamak olası olmuyor...

Pansosyalist ve Mustafa Kemal Askerleri ahırında şekillenmiş Kurd Devşirme Pansosyalist elbiseliler; türediğiniz çatıya dönünüz, ya da kafa ve mide bulandırma girişimlerinden vaz geçiniz...

Yeşil TC yeniden kuruluş Anayasası, asırların işgalci düşmanı, kendi coğrafyasından silahlı olarak kovmaktan başka altarnatifi olmayan Kurd Halk Topluluklarının ilgi ve Oy verme alanı olamaz...

Modern insan ilişkileri önemini herkesten çok iyi bilen, isteyen; var olan genleri zaten barışçıl uzlaşma ile; işgalcinin Kurdistan'ı terk etmesinden yana olan Kurd Kümelenme, barışçıl çekilmeden yana olduğu bilincindedir...

Fakat islam fetihçi barbar oluşum; kıçına her tür tekmenin vurularak; tıpkı türedikleri, sekiz yüz sene sonra da olsa; Espanya Emevi ataları Endülüsler gibi, alandan sürülmesi, kendi gayrı meşruluğunu adeta, yeniden teyid etmektedir...

Varlığı gayrı meşru olan tarihsel işgalci, Ulusal Yayılmacının her tür kültür kuramı yanında; politik dayatma ve demogojik *demokrasi* oyunu da gayrı meşrudur...

Kurdistan işgali var olduğu sürece, asırların işgalcisinin hiçbir şeyi yasal ve meşru olmayacaktır...

Sahte *demokrasicilik* oyuna alet olmak; zaten komaya sokulmuş olan Kurronun yeşil tabutunu hazırlamaktır...

Yaprakları yeşil; sarı kırmızı beyaz güller sizlerin olsun...

AbKOMAZAN

Yeni Yorum yaz

The comment language code.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Category