Skip to main content
okuma zamanı
dakika
okunmuş

Tarihi firsat

Wed, 03/06/2019 - 21:27
1 comment

DAİŞ ŞAVAŞ ESİRLERİ İÇİN BM DENETİMİNDE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ BİR MAHKEME TALEBİNDE BULUNMAK KÜRT ULUSU İÇİN TARİHİ BİR FIRSATTIR.

Kürt ulusu kendi kadim vatanı olan Kürdistan’da yüz yıllardır Türk,Arap ve Fars sömürgecileri tarafında sistematik olarak soykırımlara tabi tutulmuştur.Bu gün aynı keza Kürt ulusu zamana yayılmış soykırım uygulamaları ile karşı karşıya bulunmaktadır.
Lakin bu güne kadar Kürt ulusuna karşı soykırım uygulayan bu devletler işledikleri bu insanlık suçularından dolayı uluslararası pılatform veya mahkemelerde herhangi bir yaptırım veya cezai bir yaptırımla karşılaşmadılar.
Anlayacağımız Kürt ulusunun uluslararası pılandaki örgütsüz durumundan dolayı sömürgeci Türk,Arap ve Fars devletlerinin bu soykırımları adeta yanlarına kar olarak kaldı.Bu durumdan cesaret alan barbar sömürgeciler bu gün dahi Kürt ulusuna bir bütün olarak zamana yaydırılmş soykırım uygulamaya devam etmektedirler.
Güney Kürdistan ve Güney Batı Kürdistan’da sömürgeci devletler adına Kürt ulusuna karşı vekalet savaşı yürüten başta Daiş olmak üzere bütün cihadist guruplara karşı ulusumuzun büyük bedeller vererek geldiği bu savaşın final aşamasında uluslararası boyutta tarihi bir fırsat ile karşı karşıya bulunmaktadır.
Bu tarihi fırsatı uluslararası bir diplomatik zafer ve kazanıma dönüştürmek tamamıyla Kürt ulusununun ve onun siyasal ve sivil kurum temsilcilernin siyasal ve diplomatik alanda yoğun çaba göstermesi ile bire bir bağlantılıdır.
Güney ve Güney Batı Kürdistan’da BM denetiminde savaş suçlularının yargılanacağı uluslararası bağımsız bir türübünalın oluşturulması ile insanlık suçu işleyen bu taşeron güçleri ve aynı zamanda bu güçlere lojistik destek eğitim ve olanak sağlayan arka pılandaki bölge devletlerinin rolününde açığa çıkarılmasınada vesile olacaktır.
Bu anlamda hayati önem arz eden diğer bir nokta ise önümüzdeki süreçlerde sömürgeci Türk,Arap ve Fars devletlerinin Kürt ulusuna yönelik Kürdistan’da hayata geçirmeye çalıştıkları soykırım uygulamalarınında önüne geçmenin olanaklarını yaratacağı kanısındayım.
Kürt ulusu açısında hayati önem arz eden bu tarihi fırsat üzerine 03.03.2019 tarihinde değerli Kürt aydını Hüseyin Turhallı önemli bir yazı kaleme almıştı.Bu gün 04.03.2019 tarihinde ise aynı keza Kürt aydını sayın Dursun Ali Küçük önemli bir makale kaleme almıştı.
Kürt ulusu açısında hayati önem taşıyan bu tarihi fırsata parmak basıp yol gösteren bu Kürt aydınlarının değerli ön görüsünün sadece Kürt bireyleri arasında bir iç tartışmayla sınırlı kalması babında ciddi kaygılar taşımaktayım.Bu tarihi fırsatı uluslararası bir kampanyaya ve ulusal diplomatik bir kazanıma dönüştürmek için bir bütünüyle vatansever Kürt bireylerinin tamamı vede Kürt siyasal güçleri ve Kürt sivil toplum örgütleri tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya bulunmaktadırlar.
Ben şahsen Kürt diasporasının gücünü ve olanaklarını göz önünde bulundurduğumda bu tarihi fırsatı uluslararası bir kampanyaya dönüştüre bilme gücüne ve becerisine sahip oldukları kanısındayım.
Aynı anda ve bir birine paralel olarak başlamak kaydı ile Kürt diasporası dört ayrı gurup ve alanı hedefleyerek bu tarihi pıroje üzerinde hummalı bir çalışma içine girmesi gerektiğine inanıyorum.
Çalışma guruplarının oluşması için yapılacak çağrıların sorumluluğunu Kürt sivil toplum yapılanmaları olan aşağıda isimlerini sıralayacağım kurumlar fevkalede üstlenebilirler.
1.Rewşenbiren Kurd.
2.NAVEND-Zentrum für Kurdische Studien e.V.
3.Kurdische Gemeinde Deutschland e.V.
Somut olarak bu çalışmaları dört hedef gurubu üzerinde ve bir birine paralel olarak yoğunlaşarak yürütmemiz gerektiğine inanıyorum.
1.Başta Kürt kamuoyunun bu çalışmaya yoğun bir şekilde katılmasını sağlamak için sorunu aktuel tutup ve sürekli olarak kapsamlı bir şekilde gündemde tutup tartışmalıyız.Aynı zamanda bu çalışmaların tamamında en hayati noktalarında biri olan PYD,YPG Ve DSG’yi bu çalışmaların hayati önemi noktasında ikna edip bu güçleri bu uluslararası kampanyanın merkezine yeleştirmemiz bu çabanın başarı ve uluslararası pılatformlarda destek görüp arzulanan sonuca ulaşması babında hayati önem arz etmektedir.
2.Avrupada bulunduğumuz ülkelerde Kürt sivil toplum kuruluş ve oluşumlarınıda bu kampanyaya katarak Avrupa’nın değişik ülkelerinin ayalet ve merkezi parlementolarında yer alan Kürdistan’lı parlamenterler ve Kürt dostu parlementerleri bir araya getirip oluşturulacak parlementer çalıışma gurupları üzerinden bu sorunu önce ayalet parlementolarında gündeme getirip tartışmalara açtıktan sonra aynı keza bu parlementer çalışma gurupları üzerinden ülkelerin merkezi parlementolarına taşıyıp oluşturacağımız kamuoyu üzerinde bu ülkelerin hümaniter ve demokratik kamuoyununda vereceği destek ile sorunu Avrupa parlmemtosuna taşımayı hedeflemeliyiz.
3.Yukarıda sıraladığım çalışmaların parelelinde bu kampanyanın talep ve istemleri dil ve uslup olarak uluslararası diplomasi diline uygun hale getirilerek vede uluslararası savaş suçları hukukunu dayanak alaraktan hazılanacak olan bu dosyaları İngilizce,Fıransızca,Almanca ve Kürtçe olarak hazırlayıp bu güne kadar DAİŞ’şe karşı yürütülen savaşta Kürdistan’i güçlere logistik ve hava desteği sağlayan ve dönem dönem karada DSG ile birlikte savaşan DAİŞ’e karşı koalisyon içinde yer alan ülkelerin parlementolarına ve devlet başkanlarına gönderilmesi gerekir.DAİŞE’e karşı koalisyon içinde yer alan ülkelere yönelik yapacağımız bu çalışmalar öncesi bu ülkelerde yaşayan Kürt aydın,bireylerini vede Kürt sivil kurumlarını bu çalışmaların bizat merkezinde olmalarını sağlamamız gerekir.(ABD,Canada ve AVusturalya olmak üzere)
4.Bu tarihi sorunun ve talebin BM gündemine taşımak hayati önem arz etmektedir.Bildiğiniz gibi Fıransa BM’nin daimi temsilciler üyesidir.Fransız Kürt ilişkilerinin en iyi olduğu tarihi bir dönemde bulunmaktayız.İnanıyorumki Kürt siyasal güçleri ve Kürt diasporası bu konuda üzerine düşeni layıkı ile yaptığında vede Kürt ulusunun Fıransadaki dostlarını harakete geçıre bilme kabiliyetini göstere bilirlerse Fıransa üzerinde bu sorunu BM’nin gündemine taşımak mümkün olacaktır.
Sonuç olarak yukarıda ismini yazdığım Kürt sivil toplum örgütleri çalışma guruplarının oluşması için çok acil olarak derhal ortak merkezi toplantı çağrısında bulunmalıdırlar.
05.03.2019

Resim: https://anfenglishmobile.com/

Yeni Yorum yaz

The comment language code.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Category