Skip to main content
okuma zamanı
dakika
okunmuş

MARAŞ MARAŞ KANLI KAHPE MARAŞ...

Sun, 12/18/2016 - 09:19
1 comment

Feodal talan ekonomisine dayalı; üretmeyen, gaspeden Urdu Devlet Osmanlı bin yedi yüzlerden sonra karşısında tutunam...adığı, Avrupa-Balkanlardan atılıp sürüldükçe; İmparatorluk özelliğini kaybetmiş, hızla Anatolia Yaylalarına hapsedilmiştir...

Balkanlardaki talan, ganimet, Devşirme getirisinden vazgeçmek zorunda bırakılan Çadır Devleti, geçmişteki talan-genimet-gaspçı geleneğini yeniden, Anatolia Halklarına yöneltmiş; onlar üzerindeki sömürü ve soygununu katmerleştirdiğinin yanında, zorla Asker edinmeyi de yoğunlaştırarak Ağıt melodileri yaratılmasına neden olmuşlardır...

Teknolojinin nimetlerinden yararlanmasını beceremeyen, teknoloji yaratmanın ön yatırımını oluşturmayan tutucu İslam-Osmanlı, işgal ettiği coğrafyalardan-alanlardan kovuldukça; tekleşmeye, İslamsal-Türkleşmeye başlamıştır...

Kuruluşunda sadece islam erekli oluşum olan Sal-çuk *ser çuk* ve Osmanlı etnik olarak; Afganistan Parsi kökenli Dari idi...

Süreç içerisinde Anatolia ya yoğunlaşan Mongol kaçkını Türkmen nüfus nedeniyle ordu ve saray dili Fars-Darice den Osmanlıcaya evrimleşmiştir...

1800 lerden başlayarak Müslüman olmayan Uluslar Balkanlarda Bağımsızlıklarına kavuşup Osmanlıyı kovdukça, Osmanlı da çeşitli *teorik* arayışlar başladı...

Önce Pan Osmanlı, İslam, tutmayınca; Pan Türkçülük oluşturuldu...

Osmanlı İttihat Teraki de, ırkçılığın-faşizmin babası sayılabilecek Namık Kemal öncülüğünde Pancılık 1850-1860 larda doruk noktasına ulaştı...

M.Kemal'in fikir babası olan; Faşist oluşumun temelini atan Namık Kemal öncülüğünde oluşan Pan Osmanlı-islam, Pan Türkizim; İttihat Terakinin yapı harcı oldu...

Kendilerini tekçi, Türkcü olmak zorunda hisseden İttihat ırkçıları, İslam ve Türk olmayanlardan vazgeçtiler...

Anatolia coğrafyasında bile azınlık durumunda kalan bu Türkçüler; islam olmayan Armen-Greek-Laz ve Kumsur Kurdlar dan tamamen kurtulmanın Teorik Kuramını oluşturmaya başladılar...

Her olayın mutlaka tarihsel bir nedeni vardır...

Osmanlılar Balkanlardan atılmamış olsaydı; Greek Bağımsızlık Savaşı zaferle taçlanmamış olsaydı; sıkışan Osmanlı; Anatolia da hırçınlaşıp *köşeye sıkışan kedi* misali Armen-Greek-Laz-Süryani-Ezidi ve Kumsur Kurd u bu denli tırmalarmıydı...

Yok edileceğini sezinleyen Kuduz-Bozkurt can verirken yok etme yönüne gitti...

Türk olmayan; Türkten daha çok Türkçü olan Balkan Devşirmesi Subaylar, ordu içinde klikleşerek İttihat Terakiyi oluşturdular...

Silah gücüyle Monarşi Makamını silikleştirerek, her tür iktidar erkini ele geçirdiler...

Geçmişten edinilen tecrübeyle, Turan Ucubesi ereğiyle Anatoliadaki İslam, Türk olmayan oluşumları yok etme *formülünü* geliştirdiler.

Birinci paylaşım Emperyalist Savaşı yenilgisi sürecinde Teşkilat-ı Mahsusa beş karar alıcı ve uygulayıcı Komitesinde olan M.Kemal in de bizzat içinde olduğu; plan ve eylem sonucu, biraz direngen ve ne istediğini bilen Armenler Jenosid sonucu yok edildikten sonra; o en kıritik dönemde bile; Pontus-Greek-Laz-Qoçgiri Soykırımları hayata geçirildi...

İttihat-Teraki varyasyonunun ardılı olan M.Kemal Kliği; B kadrosu, temeli Abdülhamid döneminde atılan iktidarı; yeniden dizayn ederek isim değişikliği ile TC yi oluşturdu...

Tek Millet, Tek Devlet, Tek Dil, Tek Din, temelinde oluşturulan daha da azgın ısırgan oluşum; Greek,Laz, Kurd jenosidini aynen İttihat Teraki, Teşkilat-ı Mahsusa Planları çerçevesinde devam ettirdi...

Amad, Zilan, Dersim Soykırımlarını, Anatolia yı tekleştirme; Müslüman Türkleştirme Projesi temelinde devam ettirdi...

Son büyük *ezme* oluşumunu 38 de Dersimde hayata geçirirken; diğer alanlarda kalan kırıntıları zamana yayarak; halı altına süpürmüş, yeri geldiğinde *temizleme* projesini ezberlemek üzere masa üzerinde sürekli olarak açık bırakmıştır...

Jenosit sonucu geriye kalan kırıntıları ve gözden kaçan uysalları tamamen yok etmeyerek; asimile sonucu hazmedeceği hesabı içerisine girerek, onları gözetim altında tutmuştur...

Elde ettiği, satın aldığı *tırşıkcılar* konumuna düşürdüğü; Şeyh, Xoca, Dedeler kanalı ile kalan Kurdları Manupule, Mutasyona tabi tutarak TC eşittir *türk teori* ve pratiğine güvenle yönelmiştir...

Doğrusunu söylemek gerekirse bu Subjektif Plan 70 ler ortalarına kadar aralıksız devam etmiş; Irkçı-Faşist-Turancı TC yi büyük oranda rahatlama içine sokarak Objektifliğe dönüşmüştür...

En talihli yönleri de; bir asırlık süreçte dış müdahale girişimlerine hedef olmamalarıdır...

Palazlandıkça güçlenmiş; güçlendikçe Pervasızlaşmışlardır...

Tamamen silindirlenmiş-sindirilmiş, tırnakları çekilmiş Kumsur Kurdlar, ninni ninni uykuya gark edilmişlerdir...

Çin ve Vietnam Devrimleri paralelinde Anatolia alanında da sınıfsal uyanış oluşmuş; başını öğrenci gençliğin çektiği-sürüklediği güdük bir sınıfsal uyanış başlamıştır...

Geçmiş deneyimi olmayan, besleneceği kaynağı bulunmayan bu gençlik hareketi kendi deneyimsizliği içinde boğularak Şövenizm Bataklığına düşmüş; ancak küçük, elit bir oluşum kenara tutunmayı başarabilmiştir...

Bu *sınıfsal* oluşum içinde *hamallık*konumunda olan Kurdistan bireyi süreç içinde kendi gerçekliğini keşfetmiş ve çoğunluğu da TC denetimli *sınıfsal* oluşumlardan sıyrılarak kendi bağımsız örgüt yapılanmasına yönelmiştir...

Sınıfsal Kurtuluşçu olan bu oluşum; örgütlenmesinin temeline Kurdistan Ulusal-Sınıfsal Kurtuluşunu koymuştur...

Bunun da sloganı Anti Sömürgecilik olmuştur...

TC tarafından sürekli olarak gözlemlenen Kurdistan Kurtuluş erekli oluşumlar büyük tedirginlik ve endişe verici oluyordu...

Antap Maraş hattında eylemlilik içinde olan Ulusal Kurtuluşçuluk; Müslüman olmayan AR-ARAVİ, ALAW-ALAW-İ, Kumsur Kurdlar arasında büyük oranda hüsnü kabul görüyordu...

Dersim Jenosidi paralelinde nasibini almayan bu uysal Kumsur Kurmanclara da ne oluyordu...

Kalender Çelebi den beri suskun; Tappo Ağa şahsında işbirlikci olan bu Kumsurlar delirmiş olmalıydı...

Geçmişte olduğu gibi tırpanlamak, hadlerini bildirmek, yola getirmek gerekiyordu...

Oldukça çibanbaşılaşan ve TC yi rahatsız eden bu KURD alanı tarihte başvurulduğu yöntemle hemen bertaraf edilmeliydi...

Ekonomik yetkinliği paralelinde artık şehirleşmeye başlayan ve Asimilede oldukça yol alan bu *arabesk* oluşum; Dağlı Türkler palazlanmaya ve giderek sınıf atlayanlarının çoğalmaya başladığı topluluk oluyordu Maraş' ta ..

Ekonomik palazlanma, sınıfsal-ulusal bilinçlenme, bu temelde örgütlenme; TC yi ve sicili oldukça kirli olan katliamcı-soykırımcı Maraş yeleşiğini oldukça rahatsız ediyor, devletin de sevk ve idaresiyle karşı eyleme hızla yol alıyordu...

Yirmi bin Armen soydaşımızı Kiliselerde yakarak yok eden dini bütün Müslüman; sicili bozuk Maraş yerleşiği, yeni bir soykırım için işlenmeye hazır Kalay Madeni gibiydi...

Oluşumu ve gelişimi aydınlatılmış olan bu en son soykırımın detay anlatımını çok sayıda canlar yaptığından yeniden dillendirerek sinir kırizine girmek istemiyorum...

*Modern dünyanın* gözleri önünde yapılan Soykırım, yapanların yanına; hesabı sorulamadan yine kar olarak kalacağa benzer...

Tarih boyu örgütlenmeyi; kendi adına hareket etmesini bir türlü beceremeyen;

ZERWAN-ZERDAN

MAZDA-ZERDEŞT;

MİTHRA-MİRA-MİR-PİR;

AR-ARAVİ;

ALAW-ALAW-İ

Kurdlar ortamı terk etmeyi; alandan kaçmayı, Dünya'ya dağılmayı tercih ederek *kurtulmayı* yeğlemişlerdir...

Sömürgecinin niyetine alet olmuşlardır...

Kendi özgün örgütlenmesini sağlayamamış ALAW-İ KURD daha nice katliamın-soykırımın hedefi olmaya mahkum olacaktır...

Kumsur Federe Kurdistan temelinde kendi örgüt ve Milis Gücünü acil olarak yaratamayan Kumsur Kurd, Elit Önderlerini Kozmikoda oluşumlara yem etmek; Halkı Sömürgeci TC ye ezdirmek,yem etmek durumundadır...

Bağımsız Birleşik giderek sosyalist Kurdistan da Kumsur (Dersim) Federe Devleti temelinde örgüt ve acil Milis Gücü yaratılmalıdır...

Hadi hemen kolları sıvayalım...Ya XIZIR...

Yaprakları yeşil; kırmızı, sarı, beyaz güller sizlerin olsun...

AbKOMAZAN

22Aralık12

Yeni Yorum yaz

The comment language code.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Category