Skip to main content
okuma zamanı
dakika
okunmuş

GOP ve KÜRD SİYASETİ

Mon, 11/21/2016 - 01:18
1 comment

Koalisyon Güçleri ile sıkı ilişkisi olan savaş cephesinde görev yapan batılı bir gazeteci ile zaman zaman sohbet ederiz. Onun gördükleri ve anlattıkları birçok Kürd aydın ve siyasetçinin gördükleri ve yazdıkları ile tezat teşkil etmektedir.

Gazetecinin anlattıkları şu cümle ile tanımlamak mümkün.

Kürd politik çevreleri GOP’un politik seyrini kavramaktan uzaktır. Yanı sıra milli bir siyaset erbabı değildirler. Kendilerini Koalisyon Güçlerin, daha doğrusu ABD’nin 21. Yüzyıl GOP’nin seyrine göre örgütleyip pratikleştirmedikleri gibi, bölge sömürgeci devletlerin izledikleri politikanın iz döşümü bir siyaset gütmektedirler. Bu durum Kürdlerin milli birliğini engelediği gibi millet olarak bağımsızlık siyasetinden uzaklaştırmaktadır. Yanı sıra müttefik olması gereken Koalisyon Güçlerinin işini zorlaştırmaktadır.

Kürd millet politikası vermekten öte parti çıkarı öne çıkarılmaktadır. Dış düşmandan ziyade birbirlerine karşı konumlanmaktadırlar. Bu arada bu politik yaklaşım onları Kürdistan’ı egemenliğinden tutan sömürgeci devletlerle ilişki kurmaya sevketmektedir. Bu politika bir bütün olarak Kürd siyasetine egemendir. Kimi Türkiye, kimi İran, kimi Irak, kimi Suriye veya her dört sömürgeci ülkelerle Kürd milli politikasını boşa çıkaran ilişkiler geliştirmesine yol açmaktadır.

Bu politikanın neye hizmet ettiği açık ve nettir. Yukarıda da izah edildiği gibi birincisi, Kürd milli birliğini boşa çıkarmaktadır. İkincisi, müttefik güçlerin işini zorlaştırmaktadır.

Hatırlarsanız Koalisyon Güçlerin yetkili kişilerin ikide bir söyledikleri, “Kürdler ayağa gelmiş fırsatı değerlendirmek istiyorlarsa birlik olmalıdırlar,“ demeleri boşuna değildir.

Kürdler milli bir siyaset izler milli birliklerini kurarlarsa hem bağımsızlığa yürümeleri kolaylaşır, hem de müttefikleri olan Koalisyon Güçleri zor duruma düşmez.

Fakat bugün olan biten bunun tam tersi. Kürdler milli bir siyaset temelinde milli birlik kurmadıkları gibi her partinin izlediği siyastte Koalisyon Güçlerini zor durumda bırakmaktadır.

Bu durumda şu soruyu gazeteciye soruyoruz.

Peki, ne olacak?

Dediği şu: Koalisyon Güçleri Kürd politik çevrelerini bu yanlış politika ile zorunlu olarak kabullenip onlarla süreci götürmeye çabalıyor. Yeni bir politik çıkış yaratılıncaya kadar. Ki bunun için yoğun bir çalışma var. Ya bunları bir bütün olarak değiştirip sisteme entegre etmek veya alttan yeni bir politik hareket yaratarak onları aşmak. Her iki konuda da bir çabanın olduğunu biliyorum diyor.

Ve ekliyor.

Koalisyon Güçleri açısında mevcut olan Kürd politik çevreleri kendi programlarını uygulamak için bugün kullanılan birer araç. Onlar bugün var, yarın var olacağını kimse iddia edemez.

GOP’nın amacı ortada. Afrika’nın Kuzeyi, Orta Doğu ve Uzak Doğu’ya kadar olan bölgeyi dizayen etmek. 21. Yüzyıl Projesidir. Ki acelesi yok. Bunu uygularken saha da kim varsa onlarla iş görmeyi zorunlu görüyor. Fakat bu arada yetiştirdiği kendi adamlarını hazırlıyor.

Bu politikayı izlerken şuna takılmıyor. Filan parti başkanı, filan komutan şunu bunu dediğini not ediyor fakat, dertte etmiyor. Çünkü planlamayı kendileri yapıyor. Diğerleri uyguluyor. Plan bir geri, bir ileri yürüyor. Bu nedenle günlük bir gelişme karşısında bir parti başkanı veya bir sorumlusu bir iki gereksiz laf ettiğine kulak asmıyor. Kürdlerinde buna kulak asmamalarını istiyor. Denilenin değil, atılan pratik adımın Kürd davasına hizmet ediyor mu, etmiyor mu Kürdler ona göre değerlendirmelidir.

Örnek olarak PYD/YPG’nin söylem ve pratiğini gösteriyor. Dikkat edin diyor. Yöneticileri zaman zaman gereksiz açıklamalar yaparlar ama pratik olarak yapılanın o denilen lafları boşa çıkarıldığını sizlerde görüyorsunuz. Güney-Batı Kürdistan toprakları adım adım birleşiyor. Bugünden sonra hiç kimse artık bunu Şam’nın denetimine sokamaz. Hele Türklere hiç yedirtmezler. Herkes şuna hazırlıklı olmalı. Bedeli ağır olacak ama olacak olan en aşağı federasyundur. Bu da geçici bir durumdur. Süreç içinde Suriye bölünecek. Her millet ve mezhep kendi yoluna girecektir. GOP’un uzun süreli planı budur. Kürdler bunu görmeli, örgütlenmeli ve kendilerini buna göre pratikleştirmelidirler.

Daha birçok şey konuşuldu. Bugün bu kadarlıkla yetinelim.

 

21 Kasım 2016

Yeni Yorum yaz

The comment language code.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Category