Skip to main content
okuma zamanı
dakika
okunmuş

PUTİN CENAPLARINA AÇIK MEKTUP...

Sat, 12/24/2016 - 18:56
1 comment

Abuzer Komazan - Sayın Putin cenapları; Barbar sürülerinin Atilla ve Timuçinden sonra Rusya istilası, talan girişimleri, islam fetihciliği ile 1568 lerde başlamıştı. Kırım Hanlığı ile beraber bu günkü Ukrayna fetihciliği ile devam etmiştir... 1711 lerde Deli Petro lideliğindeki Rus Krallığı devlet ve ordulaşmayı başararak Osmanlı islamist istila işgal ve kendine katma, toprak fetihciliğine dur demiştir... Deli Petronun Osmanlı çapulculuğuna karşı başlattığı direniş, onun Rus Tarihine altın harfler ile kaydolmasına neden olmuştur... Balkanlar, Ortadoğu alanlarında önünde durulamaz kutsal islam, Osmanlı fetih yayılmacılığı Rus soğuğuna saplanıp kalmıştır... Üç yüz senelik Rus -Osmanlı Savaşları islam-barbar yayılmacı fetihci ilerleyişi Rus basireti karşısında durmak durumunda kalmıştır... Birinci Viyana saldırganlığı frenlenen Osmanlı, Rusların dirayetleri ile ilerleyemez duruma gelmiş, sonrasında Rus hamiliğinde Avrupa Balkanlardan atılmışlardır... Yine de döneme has ittifakların tam olarak sağlanamaması; İngiliz ve Fransızların dönemsel öngörüsüzlükleri ve ihanetleri sonucu, Osmanlılar ne Balkanların tamamından, nede Medeniyetler beşiği Anatoliadan atılabilmişlerdir... Kapital, Rant oportünüslüğü ve *komünizm tehlikesi* karşısında sözüm ona güvenlik sigortası olarak düşünülen *turk* mefhumu, günümüze kadar devam eden suni tenefüs makenizması ile ayakta tutulmuş, varlığını devam ettirmesine müsade edilmiştir... Tarihi süreç içinde çok yanlış savaş stratejileri ile; Kafkaslardan ve Karadenizden, filolar ile direkt Anatoliaya girilmesi gerekirken; yanlış ve oyalanılan alan Avrupada oyalanılmış; Osmanlı devşirme, varlığı uzun süre alanda bırakılmıştır... Paris Devriminden etkilenen, Osmanlı ordu içindeki devşirme, Balkan Kafkas kökenli subaylar, milliyetçilik rüzgarı ile; *türk* Faşizminin ilham kaynağı Namık Kemal den aldıkları Feyz sonucu menşeyi olmayan Osmanlıyı herhangi bir Ulusa dayandırma gereksinmesi duymuşlardır... Bu dayanak Ulus; zorba Osmanlı Aile Devleti egemenliği boyunca hor gördükleri; aşağıladıkları, çoğu kez katliamlara hedef yaptıkları, başlangıçta müslüman olmayan; mensubu oldukları Manizmi islam ile harmanlayarak; kendilerine Alevi diyen ve Mongol saldırıları ile beraber artık çekim merkezi olmaya başlayan Osmanlı işgal alanına yoğunlaşmaya başlamış; aslında erken asimile olmuş Kurdlardan başka bir şey olmayan Tir Men; yani okçular; sizlerin bu çağrışıma ses çağrışımı nedeniyle bin sekiz yüz lerde Türkmen dediğiniz, barbarlığın üst evresini yaşamakta olan Türkmenler olmuşlardır.... Paris Devrimi sonrası, Osmanlılar kurtarıcı simit gibi sarıldıkları; daha fazla çözülmesine ve toprak kaybını azaltmak dürtüsüyle oluşturulan *türklük* locaları, harıl harıl Osmanlı cibiliyetsiz Aile Devletine bir ulus esvapı aramışlardır... Suni oluşumcu atanmış *ideologlar* yüz elli senelik bir çalışma; deneme yanılma, iç loca çabaları ile nihayet *men* ekini atarak *türk* olmakta karar kılmışlardır... Kendilerine *soylu* geçmiş dayanağı arayışı ile, Ortaasyadaki tarihsel boy vermişleri ataları olarak zorbalıkla lanse etmişlerdir. Göktürkler, Atilla çapulculuğu ve Timur soykırımcılığını kendilerine Ata olarak benimsemiş ve kendilerini de onların mirasçıları olarak lanse ederek; karşı çıkanların kellelerini keserek, günümüze kadar gelmişlerdir... Oysa ki devamı olduklarını idia ettikleri *soylu turk* mefhumu aksine ne idüği belirsiz, Pers-Fars alt kolu; henüz oluşum aşamasında olan küçük bir kabile bile diyemeyeceğimiz DARİ mensubu idiler ve artığı oldukları bu nüve günümüzde Afganistan coğrafyasında varlığına devam ettirmektedir... Osmanlının ve mirasçısı oldukları Sal-çuk, Ser-çuk un *turk* olmak ile uzaktan yakından bir ilişiği yoktur... Aslında bir yerde Rus kucağında şekillenmişlerdir diyebileceğimiz *turk* ve diğer Asya şekillenmelerin menşeini Rus Kültür ve arşivi her şeyden ve herkesten çok daha fazla ve çok daha iyi bilmektedir. Putin Cenapları; Asırlara yayılan Osmanlı *turk* yayılmacılığına karşı Rus Milletinin verdiği savaşımı biliyor, takdir ile karşılıyor, sahipleniyoruz... Asırlarca onlara, işgalci, islam fetihcilerine can siparene direnerek Avrupayı korudunuz... Türdaşları oldukları Espanya Emevileri gibi; Kırım Savaşlarında Osmanlı Devlet varlığını tamamen ortadan kaldırıp, artıklarını Türkmenistan ve ötesine göndermek olanakları doğmuşken; İngiliz ve Fransız oportünüstlüğü, yanlış ittifakların doğmasına neden olmuş; sizlerin, Rusların; İngiliz ve Fransızların aynı cenahta yer almaları, Osmanlı barbarizmine karşı aynı cephede savaşmaları gerekirken, İngiliz ve Fransızlar talihsiz şekilde, Osmanlı ile aynı cenahta yer alarak Ruslara karşı savaşmışlar, Osmanlı ve artığı, gizli servis Devleti TC nin ömrünü fazladan yüz elli iki yüz sene uzatmışlardır... Aynı talihsizlik ve basiretsizlik ile 1877 adına 93 Harbi de denilen savaşta, Yeşilköy, İstanbul açıklarına kadar gelmenize rağmen ileri atılarak Osmanlı kalbine girmemiş; barbarların bir süre daha nefes almalarına müsede etmişsinizdir... Tarihsel bir dizi başarınız yanında basiretsizliğiniz de neredeyse yarım düzeneyi bulmaktadır... Daha önceki savaş stratejisi yanlışlığı aksine, 93 Harbinde, doğru alan; Kafkaslardan girmiş, tam da Osmanlının canına okuyacakken, nedendir bilinmez, frene basılmıştır... Tüm bu tarihsel hata ve gecikmeler; alandaki bir kısım Halkların soykırımına neden olurken, bir kısmınında onmaz şekilde tarihsel acılara gark olmalarına neden olmuştur... Ve bu acılar günümüzde de bütün şiddeti ile devam etmektedir... Tarihi bilmem ama ben sizleri affedemiyorum.... Sayın Putin cenapları; Eski bir *Komünist* olmanız nedeniyle çok iyi bilirsiniz ki; adına birinci paylaşım savaşı denilen savaşta, savaşanların galip tarafı olarak Osmanlıdan külliyetli toprak koparmanız söz konusu iken; tam tersi, kendi koyduğu kurallara ihanet ederek ve girdiği yerlerde değişik Millet menşeylerine mensup Devletler oluşturmak ve onlara garantör olmak varken; Lenin Devrim erki Anatolia, Armenia ve Kurdistan Halklarını yüz üstü bırakarak; Sewasa kadar gelinmiş olunmasına rağmen, işgal alanları kayıtsız şartsız terk edilerek, yerli Halkların günümüze kadar süregelen öksüzlüklerine neden oldunuz. Tarihi bilmem ama benim sizleri affetmem olası değildir... Sayın Putin Cenapları; İkinci paylaşım savaşı koşullarında Stalingrad Direnişi denilen ve iliklerimize kadar sahiplendiğimiz, bizimde onurumuz; Faşizme karşı Direniş Savaşınız, hala, birazcık insan geni taşıyanların belleklerinde taptaze durmaktadır... İkinci Paylaşımda, Savaş stratejisi gereği; güney cenahınızı güven erekli; Kurd yurdu, Doğu Kurdistan oralara; Mahabat´a indiniz... Hoş geldiniz safa geldiniz... Tarihinde ilk defa modern anlamda ve insanlık ailesinde sandalye edinecek Mahabat Kurd Cumhuriyetine vesile oldunuz... Tarih durdukça sizlere Kurdlar müteşekir kalacaktı... Haydut Devlet TC gizli servis tasarufu, Başçavuş Apomuzun sarhoş Stalinden feyz alarak; tıpkı onun yaptığı gibi; kendi yol arkadaşlarını ortadan kaldırmasında kötü ve lanetli bir misal olan Stalin; ha keza *yoldaş* Lenin´in Anatolia-Kurdistan-Sewasa gelmiş Rus ordularını kayıtsız şartsız çekmesi gibi, İran gericiliği ile anlaşma temelinde Mahabat Kurd Cumhuriyetini yüz üstü bırakarak, Kurdları öksüz ve yetim bırakmıştır... Tarihi bilmem ama benim sizi zinhar affetmem olası değildir Sayın Putin cenapları.... Leninden başlayarak, yanlış ekonomik, ne üdüğü belirsiz NEP uygulamaları ile; daha ana rahmininde iken Kürtaj şartlarına neden olunan Reel Sosyalizm, 90 sene sonra tarihe gömülmüştür... İşte bu nedenle de olsa, her türlü varlığınıza küfredilmeyi hak ediyorsunuz... Ama biz ancak ağlamaklı gözlerle sitem edebiliyoruz.. Bu affedilmez suçunuz nedeniyle tarih sizi belki affedebilir ama benim sizi affetmem yetkim dahilinde değildir... Ulusların kendi kaderini tain hakkı kuralını baş ilkeniz olarak belirlediniz ve tüm dünya insanlık-kömünizm kümelenmelerini bu temelde eğittiniz... Asırların Emperyalist Feodal İmparatorluğunu tam da tarihin çöp sepetine atacakken, gereğini yapmak yerine; Halklara ve Kurdistana ihanet ederek, Osmanlı gizli servis; az toprak kaptırma-kaybetme itirazına onmaz şekilde; *turk ulusal kurtuluş savaşı* dediniz... Bununlada kalmayarak *yoldaş* Lenin; Mustafa Kemal gizli servis kirli direnişine silah ve altın gönderdi... Kurdlar´ın Qoçgiri Amad, Agiri, Dersim Soykırımlarının müsebibi oldu... Söyle eski *yoldaş* Putin Cenapları ben sizleri nasıl affedeyim... Hadi eski *yoldaşlık* hatırına sizleri affettim diyelim; Halkım beni nasıl affeder mi... Yumuşak geçiş ile; kapitalizme evrimleştiniz, yapacak bir şey yok, zira yanlış dölleme nedeniyle çocuğun muhakkak düşeceğini daha önce belirtmiştik... Yirmi yirmi beş sene Kapitalizme entegre sancısı çektiniz; sizinle birlikte biz de kıvrandık, hala da kıvranıyoruz.... Belli bir süre sonra Kapitalizm şartlarında yeniden toparlandınız.. Tek başına at başı giden Coni; Dünya sorunlarını düzeltmek yerine, var olan yaraları kangren, hatta kanser ederek, kenara çekiliyor... En büyük kanseri de kadersiz mi diyelim; naletli mi diyelim; tıpkı birinci paylaşımda Sewas, ikinci paylaşımda Mahabatta yaptığınız gibi; aynısını Güney Kurdistanda yaparak, Kurdlara kanser hastalığı musallat ederek kenara çekildi... Tarih bu sefer de basiretsiz ABD Başkanı köleden türeme Obamayı affetmeyecektir... Köle kölenin halinden anlamadı... Sizler kendi alanınızda toparlanmaya çalışırken ve bunu büyük oranda başarırken; bir zamanlar sizlere de musallat olan yeşil islam fetihciliği, tıpkı Muhammed zamanında olduğu gibi kendi kuramını insanlara kelle keserek dayatmaya başladılar... İslam olmayan, orijinal antik dinlerine tarih boyu kimseye zarar vermeden kendi iç algılamaları ile devam eden Kurd Soydaşlarım; Ezidi Kurdlar, islamist kelle kesiciler tarafında affedilemez eziyetlere maruz bırakıldılar... Bunların hesabını; hamileri olan Arabistan, Qatar ve şimdilerde paçalarınıza yapışan yeşil Tayyip Haydut TC sinden kim soracak Sayın Putin... Dünyanın en gelişmiş isthbarat ağına sahip; KGB mirasçısı Rus bilgi merkezi, aslında her şeyi, daha realiteye geçmeden haber almaktadır. Yeşil islam Faşizmine yeniden belenmiş, Tayyip Erdoğan liderlikli Haydut TC Devleti A-Suriyedeki suni yaratım, iç kaosa bir an öce çapulcu- talancı olarak dalmak erekli ön provakasyonlar; Rayhanlı patlamaları ve kimyasal gaz *kullanımı* demogojilerine anında belgesel kanıtlarla devreye girerek engelleyen ve bu konuda tüm delilleri sunarak, aslında bu patlama ve kimyasal teminini yeşil TC Haydut Devletinin yaptığını ispatlamıştınız.. Aynı şekilde İstanbul Dolmabahçe ve Kayseri patlamalarını İŞİD taşeronluğu ile bizzat TC Haydut Devletinin yaptığını çok iyi biliyorsunuz... Sözüm ona NATO ya tavır koyarak; Rusya ve Çin´in başını çektiği Şanghay oluşumuna girecekmiş... İç kamuya propaganda erekli Osmanlı oyunlar ile sizleri aldatmak istediği ve batıya Blöf nitelikli aldatmaca girişimleri hayli zamandır bilinmektedir, yansımaktadır... Sözüm ona Rusya,TC dostluk *dayanışma* girişimlerini istemeyen birileri Sn. Diplomatınız Karlov cenaplarının yaşamına son vererek engellemek istiyor demogojik yalanları kitleye pompalanıyor... Propaganda bu yöndedir.. Tayyip islamcı Akıncının yansıtmaları bu konumdadır... Sizleri aldatarak; islamsal cihad nedeniyle hayli zamandır, teşhir, tecrit, izole olduğu batı dünyasında yalnız bırakılacağı endişesi ile; sizden korkması nediniyle, yine sizlere sığınmak istemektedir.. Yeşile yeniden belenmiş şeriatcı Tayyip Haydut Devlet TC acemice işlediği Karlov cinayeti sonrası, katlettiğ Diplomatınız sayın Karlov sömürüsü ile izolasyonunu size sığınarak kırmaya çalışmaktadır.. Şark kurnazlığı denilen bu Osmanlı-islam oyunu bütün çıplaklığı ile orta yerdedir... Bütün Dünya mazlum insanlarının sizlerden beklediği, ABD ile tüm çelişkileri tıpkı nükleer silahların kısıtlanmaları anlaşmalarında olduğu gibi sıfıra indirgeyerek; yükselmekte olan islam kelle kesici canavarlığına karşı top yekun birlikteliği sağlayarak islamsal kelle kesicilerini cezalandırmanızdır... Cezalandırılması gereken sicili bozuk katiller, tüm arsızlıkları ile karşınızda durmaktadır.. Bunlar sizlerinde bildiği gibi: TC, Arabistan, İran, Pakistan ve tüm islam Devletleridir... Onlar hiç bir zaman boş durmayacak ve dünyayı kelle keserek islam bataklığına sokmaya her koşulda devam edeceklerdir.. Yapılması gereken tek şey, islam tehlikesinin Mongolya, Ugandaya toplanarak denetim altına alınması ve eğitilerek, insanlık sunumuna entegre edilmesidir... Tüm bunlar yapılırken Ortadoğuda Ulusal eşitlik temelinde etnik ve dinsel-mezhepsel Devletlerin oluşturulması şart gibi gözükmektedir. Aksi durumda dünyada kan akması daha bin sene dinmeyecektir. Huzurun olması buna bağlı olurken, bunun olması Kapital Rantın geleceğine olumlu etki yapacaktır... Tarihsel hatalara; bencil egoizme tevesül etmeyiniz sayın Putin. Tarih gözünü açmış sizleri gözetliyor... Yaprakları yeşil, sarı kırmızı beyaz güller sizlerin olsun... AbKOMAZAN

Yeni Yorum yaz

The comment language code.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Category