Skip to main content
okuma zamanı
dakika
okunmuş

ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN...

Sun, 02/19/2017 - 09:12
1 comment

Med İmparatorluğu oluşturuluncaya kadar, tüm direngenler; yıllar boyunca bu günkü Kandil Dağına sığınmış üslenmiş, Asur Köleci İmparatorluğa karşı Konfederasyon Birliği real duruma getirerek, hayata geçirmiş, Sömürgeci yayılmacıları alandan atmışlardır.

Düşmanı alandan atarken *Bağımsızlığı çöpe attık* dememiş, tam tersi; Bağımsızlığı şiarlaştırarak Riverhayls *Kızılırmak* Nehrine dayanan Med İmparatorluğunu başarmışlardır...

Aşiretler Konfederasyonu'nun bazı çivileri gevşemeye başlayınca İmparatorluk Çatısı çatırdamış; süreç içinde Dünyadaki benzerleri gibi ortadan kalkmıştır...

Sadece Medlerde değil; başka coğrafyalardaki İmparatorluklarda görüldüğü gibi, toparlayıcı aktörün tutkal rolü, etrafna kümelenen diğer kümelenmelerin desteği; aşiret bileşke devletlerin ömürlerini tain etmede belirleyici temel etmen olmuştur...

Klan Devletler ömürleri seksen-doksan sene, bazen, rekor denecek şekilde; iki yüz küsur seneyi nadiren aşmıştır.

Orta Asya çeşitli Turan Klan çadır Devletleri, Mezopotamya çeşitli Aryen-Kurd Aşiret Devletleri; Sumer, Mitani, Med, oluşumları kısa ömürlü olmuşlardır...

Şanslı olanlar; tesadüfler sonucu, daha adil; kurumsal olmaları nedenlerinden, ömürleri iki yüz seneyi aşan; Komagelan, Salçuk örneklerine de rastlanmaktadır...

Aşiretlere dayanmayı minumum dereceye indirgeyebilmiş; Egepten, Hutti, Roma, Bizans, Osmanlı gibi Devletler ömürlerini yüz yıllara, hatta bin yıllara yayabilmişlerdir...

Osmanlı Despotizmine karşı bir araya gelebilmeyi başarabilmiş Kurdistan Aşiret yapılanmaları, birlikteliklerini uzatma paralelinde Osmanlı yayılma siyasetini uğraştırabilmişlerdir...

Fakat Mücadele Tarihi boyunca Anti Osmanlı, Kurtuluş Savaşları sürecinde bir arada kalma kültürünü içselleştirmeyi, başaramamış; bir-iki Aşiret, klasik *serok* ihaneti nedeniyle, Osmanlı altın, çıkar rüşvetlerine fit olarak, Ulusal Kurtuluşa top yekun önder olabilecek Hareketi arkadan vuran hainler olmuşlardır...

Bu İhanetleri nedeniyle; kurtuluş, Kurdistan Ulusal Bağımsızlık aşkı günümüz Modern Dünya; Ulusal Devletler Çağına ertelenmiş; geç kalınmış, fakat iş işten geçmemiştir...

Dünya yüzeyinde son Sömürge Kurdistan; mutlaka Bağmsız Devlet olarak; Birleşmiş Milletler, UNO Çatısında gerekli yerini alması gerekmektedir...

Güçlü bir Kurd Aşiret yada Aile yapılanması; Osmanlı'nın tüm Dari ve Tırki Aşiret yaplanmaları tepelemesi örneğinde olduğu gibi diğer Kurd Aşiretleri silip, mutlak hakimiyetini yapılandıramamıştır...

Bunu başarabilmek; Kurd Uluslaşmasını başarmada Kutsal görev olmuş olacaktı...

Var olan Aşiretlerin tamamı ayakta kalmış ve çeşitli dış işgalci; Pers, Arap, *turk* yayılmacı çıkar çarkı dişlileri durumuna gelerek, süreç içinde yabancı Ulus kimliklerine bürünmüşlerdir...

Arap islami oluşumun; Kurd Toplumsal iç, Antik dinamizmi; klasik Kulturel Kuramı berhava etmesi nedeniyle; Kurd Ulusal homojen birliktelik günümüze kadar başarılamamıştır...

Kurd Birliğinin başarılması; ilkel Aşiret ve Aşiretçiliğin, Kapitalist Pazar ilişkileri içerisinde eriyerek, Modern Kurd Ulus şekillenmesi ile olasıdır...

Kumsur, Aravi, Alawi, orijinal kalabilmiş, Kurd Aşiret varlıkları; Dersimde olduğu gibi, Osmanlı-TC Haydut Devlet Despotizmi tarafından dağıtılmasının yanında;
Germiyan, Avşar, Dadaş, Mılli, Sınamılli olgularında olduğu gibi, adım adım nicel-nitel oluşumundan uzaklaştırılarak; islam, *türk* esvabına büründürülmüşlerdir.

Kapitalist acımasızlık; teknolojik nimetle birlikte devreye sokularak, egoistleşen Kapital Pazar Kültürlü Kurd birey; Kurd Kimliğinden soyutlanarak, hakim Sömürgeciliğin Ulus girdabına sokulmuştur...

Bireysel insiyatifden, güdük Ulusal Dirençten çıkmış Kurd bireyin; Ulusal Operasyon; karantinaya gereksinim duyulmaktadır...

Kendi potansiyeli ile sağlığına kavuşması olası gözükmeyen hasta hayatını kaybedecek, organları diğer oluşumlara dünüyor olacak gibi gözükmektedir...

Hastanın yetkin bir Hastanede koruma ve tedavi altına alınarak, yeniden sağlığına kavuşması yanında, ayakta durması, yürümesi için, koltuk deyneğine gereksinim duyulmaktadır.

Aksi halde, türlü hastalığın çürüttüğü bedenin varlığı son bulacaktır.

Daha fazla oksijen tüketmek ekonomik kayıptan başka bir şey olmayacaktır.

Bedenin alt tarafı, güney kısmı, kısmen sağlam kalmış hasta orada da çürümüşlük alametleri gösteren; hatta bedene şırınga edilmiş Düşman vürüsü, sabotesi ile çırpınıyor görüntüsü vermektedir...

Oysa, Vücudun bu kısmının sağlam kalarak; Hastanın diğer organlarını da doğal tedavi ile sağlığına kavuşturması olasıdır...

Med İmparatorluğunda olduğu gibi Aşiretler Bileşkesi görünümü veren Güney Kurdistan, bir türlü sağlıklı beden dinamizmine meyilli olamamaktadır...

Karşılıklı mızmızlıklar, devamlı olarak Bağımsız Kurdistan önünde engel konumunda bulunmaktadır...

Bu olumsuzluktan kurtulmak, Feodal yapının çözülmesi; Aşiretçi yapının dağılmasından geçer...

Her dönemde Ulasal bilinçli, kişilikli *önder* profiline rastlamak olası olmamaktadır...

O halde olması gereken; PROGRAM ÖNDERLİĞİ önderliğidir...

Kurdistan Kurtuluş, SERBUXWEBUN Anayasası önderliğidir..

Dış Güçlerden; *iyi* niyetli birilerinin; adeta Kulaklarından tutarak bir araya getirdiği, iflah olmaz, haylaz Feodal Kardeşler; bitmeye yaklaşmış, bina pencerelerini takarak, korunmayı garantiye almayı gündemlerine koyamamaktadırlar...

Oysaki komşu tesçilli bir Xırxız; çoğunluk olarak gasp yapan zorba; Cami Minaresinden nara atan bir Lumpendir...

Sürekli olarak bahçeye girmekte, malzeme; Demir-çimento çalmakta, binanın bitmesine engel olmaktadır...

Biran önce Kapı-pencereyi takıp, sağlamlaştırmazsan; elektirik ve su tesisatını da çalıp götürecektir....

Üstelik Ortaklardan birilerinin xırxızlar ile birlikte malı çalarak; ortaklaşa kırışması tehliksi de her zaman vardır...

Ortak ve Aile bireylerinden bazılarının basiretsiz eğilimlerine karşı, uyanık olmak, karşı koymak gerekmektedir...

Binanın korunması yanında, Kapı-pencerenin biran önce takılması; bahçe dizayn edilerek Mahalle görüntüsüne uyum sağlanmasıdır...

Feodal mirasçıların Kurdistan Ulusal Bağımsızlık sadakati ile; artık Kangrene dönüşmüş; Kabak Tadı vermeye başlamış; Bağımsızlık ilanı gerçekleştirmeleri olmazsa olmazdır...

Sömürgeci, Ulusal Yayılmacı düşmanın dörde-beşe böldüğü, tüm Kurdistan Parçaların umudu hayata geçirilerek, bin senelik özlem; SERBUXWEBUN ile yaşam taçlandırılmalıdır...

Dünya koşullarının son derece uygun olduğu evrede SERXWABUN her haliyle sizleri beklemektedir....

Birazcık kişilikli; bilinçli Eylem, olumlu sonucu getirecektir.

Sömürgeci tehdit ve abluka Yurtsever Bağımsızlığı sindirmemelidir.

Unutmayalım; Devletlerin hayatında korkuya yer olamaz...

Yaprakları yeşil, sarı kırmızı beyaz güller sizlerin olsun...

AbKOMAZAN
Sebat 2016

Yeni Yorum yaz

The comment language code.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Category