Skip to main content

İşgaline kılıf giydiren devlet

Çiya Artos

Efrin işgaline ‚ „Zeytin Dalı Harekatı“ dediler. Türkler tarih boyunca işgal ve çapul şavaşlarına hep barış kılıfı giydirmeye çalışmışlardır. Yunanlıların şu atasözünü hatırlatıyor: „Eğer Türkler barış istiyoruz diyorlarsa, siz bilinki savaş yoldadır.“ Zeytin Dalı harekatı tamda bunun bir ispatıdır. Barışın sembolü olan zeytini, çapul savası için kullanıyorlar. Mezopotamya’nın bereketli topraklarını çöle çeviren Türkler, bu topraklarda kana doymadılar.

Çağrı | Tevgera Kawa

Sömürgeci-faşist TC’nin , karadan ve havadan büyük bir askeri güçle Efrine saldırısını şiddetle kınıyoruz.  Bu işgal ve soykırım hareketinin bir an önce son bulması, dünya kamuoyunun harekete geçmesi, uluslararası kuruluşların ve güçlerin TC’ye geri adım attıracak önlemler almasını istiyoruz. Mücadelenin her biçimini kullanarak herkesi bu işgal saldırısına karşı mücadele etmeye çağırıyoruz.

Kürdistan Yurtsever Kamuoyuna

Güney Kürdistan, zor bir süreçten geçiyor. Bir taraftan dört sömürgeci devletin kuşatması ve hertürlü saldırısı altında, diğer taraftan içeride yönetim bir krizle karşı karşıya.. Geçmişten günümüze içinde bulunulan koşullar ve yanlış politikalar sonucu başarısızlıklar zemini üzerinde halk kitlelerinin bir kesiminde başlayan hoşnutsuzluk gösteri ve yürüyüşler biçiminde kendini ortaya koydu. Gösteri ve yürüyüşler meşru bir hak olmakla birlikte, henüz bütün boyutlarıyla aydınlanmayan olaylar zincirini oluşturmaktadır.