Skip to main content
okuma zamanı
dakika
okunmuş

iMRALI VE KANDİL SİYASETİ İLE GÜNEY BATI KÜRDİSTAN’I BEKLEYEN TEHLİKELER!

Fri, 02/22/2019 - 19:55
1 comment

Hesenê Dersimî - Suriye ve Kürdistan’da uluslararası güçlerinde taraf olduğu uzun zamandan beri süren şavaşta kazanan ve kaybedenlerin portrelerinin son rütüşlarla ortaya çıktığı bir merhaleye doğru gidilen bir dönemle karşı karşıya bulunmaktayız.
Kürt ulusunun ve ülkemizin güney batı parçasının geleceği babında nasıl bir sonucun ortaya çıkacağını üç temel etkenin belirleyeceği kanısındayım.
1.Kürt ulusu ve onun siyasal politik hattını temsil eden siyasal güçlerin ulusal politik hattaki duruşları ve başta askeri olmak üzere hayatın her alanındaki örgütlülüğü.
2.Suriye ve bölgede kendi sıtratejik çıkarları için savaşa taraf olan ulaslararası güçlerin tutumu.
3.Kürdistan’ı işgal statüsünde tutan sömürgeci Türk,Fars ve Arap devletlerinin uluslararası diplomaside etkileri ve Dünya siyasetini belirleyen güçlerle geliştirdikleri ittifaklar.

Güney batı Kürdistan’da kazanıp veya kaybetmeyi belirleyecek olan üç temel gurubun tutum ve konumlanışlarını
iyi analiz edebilirsek ortaya çıkabilecek sonuçları önceden tahmin edebilme olanağını bizlere sağlayacağına inanıyorum.
1.Kürt ulusunun Güney Batı Kürdistan’da ulusal dinamiklerini örgütleyen PYD ve onun askeri gücünü oluşturan YPG ulusal politik hatta kararlı bir tutum sergileme cesaretini gösterip ısrarlı davranırsa sömürgeci Türk,Arap ve fars devletlerinin bütün itiraz ve girişimlerine rağmen Suriye’de savaşın akabinde uluslararası güçlerinde taraf olacağı cözüm görüşmelerine taraf olup Güney Batı Kürdistan’da Kürt halkını temsilen yerini alacaktır.
Güney Batı Kürdistan’da PYD ve YPG ve bunlar üzerinde Kürt halkı hayati önemde iki önemli içsel tehlike ile karşı karşıya bulunmaktadır.
Bırinci tehlike İmralıda sömürgeci Türk devletine biat etmiş olan Öcalan’nın Türk devleti tarafından devreye sokulması ihtimalidir.İkinci tehlike ise ulusal politik hattı terk edip Türk devletinin Kürdistan’da Kürt ulusuna monte etmeye çalıştığı sömürgeci pırotez akıl olarak adlandırdığımız fantazi teoriler(demokratik ulus,ortak vatan,demokratik cumhuriyet ve Kürt ulusunun kendi kaderinin tayin etme hakkının gericilik ve milliyetçilik olarak adlandırılması) gibi patenti sömürgeci Türk devletine ait olan bu ucube söylemleri kendisine temel politika olarak kabul etmiş olan Kandil merkezli PKK’nin PYD ve YPG üzerindeki etkisi ciddi tehlikeler olarak durmaktadır.
Ayrıca PKK’nin sömürgeci İran devleti ile içine düştüğü kirli ilişkiler Demoklesin kılıcı gibi Güney Batı Kürdistan’da halkımızın üzerinde ölüm tehditi gibi sallanıp durmaktadır.
PYD ve YPG önderliğinde ulusumuzun verdiği izahatı zor büyük bedeller ve fedakarlığı üzerinde elde etmiş olduğu mevzi ve kazanımlarla adım adım gelmiş olduğu bu tarihi fırsatın final aşamasında Kürt ulusu adına başarılı bir sonuç ve statü ile çıkması PYD ve YPG’nin İmralı ve PKK’nin etki ve denetiminden uzaklaşması ile bire bir bağlantılıdır.PYD ve YPG ulusal politikaya sahip olmayan bu iki merkezden uluslararası güçlerinde desteği ile uzaklaşmayı beceremez ise PYD ve YPG’yi vede bunların şahsında Kürt ulusunun ciddi bir hüsran ve yenilgi ile karşı karşıya kalması kaçınılmaz olacaktır.

2.Suriye’de koalisyon içinde yer alan uluslararası güçler ve Kürtlerin ilişkilerine gelince çıkarların çakışması ile defakt olarak ortaya çıkan bu tarihi fırsatı Kürt halkı PYD ve YPG önderliğinde bu güçlerle önemli bir ittifaka dönüştürdü.
PYD ve YPG bu ittifak süresince ortaçağdan kalma DAİŞ ,Elnusra ve diğer cihadist güçlere karşı insanlığın ortak değerleri için kahramanca yürüttüğü savaş ve direniniş koalisyon içinde yer alan uluslararası güçlerin kamuoyu nezdinde büyük bir yankıya vesile olup Güney Batı Kürtlerine karşı önemli bir sempatinin oluşmasını sağladı.Koalisyon güçleri içinde yer alan başta ABD olmak üzere diğer batılı devletler Güney Batı Kürdistan sorununda olumsuz bir karar ve tutum içine girmek istediklerinde önce kendi kamuoyunu ve sivil toplum örgütlerini ikna etmek zorunda kalacaklarına inanıyorum.Bununda kendileri için o kadar kolay olacağını sanmıyorum.ABD başkanının Suriye’den çekilmeye yönelik açıklamasının ardında başta ABD’de istifa olmak üzere batı Avrupada ortaya çıkardığı tepki ve eleştiri yoğunluğunu göz önünde bulundurduğumda,kısaca şunu söyleye bilirim uluslararası kamuoyu bazında Kürtler pozitif ve avantajlı bir konuma sahip bulunmaktadır.
Diğer önemli bir nokta ise uluslararası güçlerin taraf olacağı bir çözümde geleceğin Suriye’si ne Rusya ve müttefikleri(Türkiye,İran’nın) nede ırkçı sömürgeci baas rejimini temsil eden Beşar Esat’ın istediği Suriye olmayacaktır.
Uluslararası cözüm pılatformlarında Kürtleri temsilen katılacak güç ulusal politik hatta ısrarlı,cesur ve akılcı davranıp uluslararası normlarca kabul görebilecek bir zeminde hareket etme kabiliyetini gösterebilirlerse Kürt ulusunun Güney Batı Kürdistan’da yeni Suriye’de statü ile çıkmaları mümkündür.
3.Sömürgeci Türk,İran ve Suriye devletlerinin konumlanışı ve durumlarına gelince:
a)Türk devleti Suriye’de nasıl bir sonucun ortaya çıkmasında bağımsız olarak bu savaşın en kötü kaybedenlerinden biri olmaktan kurtulamayacaktır.Kaybetmesi sadece bölgeye ilişkin Osmanlıyı yeniden hortlatma çabasının bütünü ile boşa çıkmıası değildir.Kendisinin logistiğini ve eğitimini sağladığı cihadist ortakları ile yürüttüğü vekalet şavası ile Esad rejimini yıkıp kendisine bağımlı kukla sunni Arap Suriye’sini oluşturma hayalleri buharlaşmış durumdadır.Bırakalım yıkmayı bir tarafa adeta Esad rejiminin (alt düzeyde Esad rejimi ile görüşmelerin yürütüldüğüne yönelik Türk devletinin açıklamaları)ayağına kadar düşmek zorunda kaldığı bir süreç ile karşı karşıya kalmıştır.
T.C devletinin Suriye’ye ilişkin bu aşamadan sonraki çabasının tamamı Kürt halkının annesini görmesini engelleme çabası olacaktır.Bölgeyi yeniden şekillendirmeyi belirleyecek aktör edası ile alana inmiş olan Türk devleti fiğüranlık rolünü dahi üstlenememiş Rusya ve İran devletlerinin elinde adeta maskara durumuna düşmüştür.
T.C devleti açısından en önemli kayıplarından biri ise Kore savaşının sonrasından bu güne kadar içinde yer aldığı uluslararası bağlaşıkları olan NATO ve diğer batılı ittifakları ile oluşturduğu birlikte çalışma ve güven ilişkileri onarılması çok zor olacak şekilde zedelenmiş durumdadır.T.C uluslarası kamplaşmada adeta pusulasız vede serseri bir mayının pozisyonuna düşmüştür.T.C devleti müttefikleri nezdinde güvenilmez bir devlet konumuna düşmüştür.
b)İran devletinin Suriye’deki varlığı başta İsrail devletinin güvenliği olmak üzere ABD’nin bölgeye ilişkin uzun ve kısa vadeli pılanları bazında ciddi bir tehlike oluşturmaktadır,bu durumdan hareketle Dünya egemenleri İran devletinin Suriye’deki varlığıının kalıcı olmasına kesinlikle izin vermeyeceklerdir.Kürt ulusunun Suriye’de ulasal statüye sahip olmasını engellemek için Türk devleti ile birlikte hareket etmesi yüksek ihtimal dahilindedir.

c)Ölüp ölüp dirilen Suriye devletinin şuan temel çabası kendi varlığını sürdürmeye yöneliktir.Beşar Esad’ın yardımcılarının Rusya’daki toplantılarda Kürt halkına vede onun siyasal temsilcilerine tehditler savurup Kürtlerin Güney Batı Kürdistan’da statüye sahip olma yönündeki taleplerini şıddetle red etmelerinin uluslararası pılanda ciddi bir değere sahip olduğuna inanmıyorum.Onların bu çıkışlarının hükmü sadece Rusya sınırları içinde anlam ifade edebilir.Suriye devletinin elindeki en büyük santaj aracı Kürtleri T.C işgali ile tehdit etmektir.Böyle bir silahı kullamaya kaktıklarında uluslararası güçlerin tepki ve pıratik adımlarını hesaplamak zorunda kalacaktırlar.

Sömürgeci Türk devletinin Kürt ulusuna monte etmeye çalıştığı sömürgeci pırotez aklın zemininde hareket etmek yenilgi ve tasfiyeye götürür.

Ulusal devrimci politik hatta akılcı,ısrar ve cesaretli davranmak Kürt ulusunu Güney Batı kürdistan’da ulusal statüye sahip olmasını sağlar.

Not Rojawa kavramını bilerek kullanmadım çünkü PKK’nin Güney Batı Kürdistan’nın tarihi varlığını inkar etmek için bu kavramı sürekli kullanıp dejenere etmesinden dolayı.
21.02.2019

Yeni Yorum yaz

The comment language code.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Category